Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 20.3.2019

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hyvinvointihoitola Eufora
Y-tunnus 2289220-6
Koskenmäenpolku 1
04300 Tuusula
info@hoitolaeufora.fi

Hyvinvointihoitola Euforan yhteystyökumppanina toimii Tmi Mar Le Vita Marle Dolk (Y-tunnus 2219409-6). Hyvinvointihoitola Euforan ja Tmi Mar Le Vita Marle Dolkin välille on tehty kirjallinen sopimus jossa annetaan Tmi Mar Le Vita Marle Dolkille valtuudet käyttää Hyvinvointihoitola Euforan ylläpitämää rekisteriä. Tämä sopimus on nähtävissä hoitolallamme.

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kati Aaltonen, Koskenmäenpolku 1, 04300 Tuusula
info@hoitolaeufora.fi

Henkilörekisterin nimi

Hyvinvointihoitola Eufora asiakasrekisteri (sähköpostilista)

Hyvinvointihoitola Eufora uutiskirjelista (sähköpostilista)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin liittyvät sivustot:

https://slotti.fi/booking/hyvinvointihoitolaeufora/
https://www.hoitolaeufora.fi


 

Tietojen keräämisen tarkoitus:

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

 • palvelujen toteuttaminen

 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen

 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi


Rekisteröitävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; ajanvaraukset, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä varaa ajan internet-ajanvarauksen kautta, ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella, ottaa yhteyttä soittamalla tai osallistuu Hyvinvointihoitola Euforan järjestämiin arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Fonecta Oy sekä Teonos Oy ovat sopimusosapuolia, joka on sitoutunut toimittamaan Hyvinvointihoitola Euforalle sopimusten mukaisia ajanvaraus sekä internetsivujen välityspalveluita ja niihin liittyvää ylläpitoa. Teonos Oy sekä Fonecta Oy toimivat tietojen käsittelijänä Hyvinvointihoitola Euforan lukuun.


Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Hyvinvointihoitola Euforan henkilötietoja käsittelee ainoastaan Teonos Oy:n sekä Fonecta Oy:n henkilökunta, joka vastaa Hyvinvointihoitola Euforan sopimusten täyttämisestä. Teonos Oy:n sekä Fonecta Oy:n käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet. Kaikkiin Hyvinvointihoitola Euforaa koskeviin tietoihin on pääsy vain niihin oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Alihankkijat

Teonos Oy:lla sekä Fonecta Oy:lla on oikeus käyttää alihankkijoita Hyvinvointihoitola Euforan henkilötietojen käsittelyssä. Teonos Oy sekä Fonecta Oy vastaa alihankkijan toimista kuin omistaan ja laatii alihankkijoiden kanssa vastaavat kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelystä. Teonos Oy sekä Fonecta Oy ilmoittaa pyydettäessä Hyvinvointihoitola Euforalle etukäteen alihankkijoista, joita se aikoo käyttää sopimuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Hyvinvointihoitola Euforalla on perustellusta syystä vastustaa uuden alihankkijan käyttöä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojaus

A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Fonecta Oy (Televisiokatu 4, PL 202, 00241 Helsinki, Y-tunnus 1755007-6) sekä Teonos Oy (Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa, Y-tunnus 2624169-7)tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Hyvinvointihoitola Euforan käyttämät tietokoneet sekä älypuhelimet ovat suojattuna salasanoilla.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.